Särkikalojen kevätpyynti

21.04.2021

Tuusulanjärven särkikalojen kevätpyynti on aloitettu. Tavoittena on vähentää järven tiheää särkikalakantaa.

Paunetit on viritetty Tuuskodon, Lammaskallion ja Seittelin alueille. Ensimmäisten päivien saaliista vajaa puolet on ollut lahnaa/pasuria ja neljännes sorvaa. Loput särkeä, kiiskeä, salakkaa ja kuoretta. Kalat viedään Lassilan luomutilalle kompostoitavaksi. Pyyntiä jatketaan toukokuun loppupuolelle.

Takaisin