Loutinoja kuntoon

Järvenpään suurimman kaupunkipuron Loutinojan veden laatua ja koko valuma-alueen hulevesien hallintatarpeita tarkastetliin vuosina 2019-2021. Tärkeimmiksi hulevesitoimenpiteiksi tunnistettiin hulevesien viivytys ja virtaaman hallinta, eroosiosuojaukset sekä rakentamisen aikainen hulevesien hallinta. Wärtsilän teollisuusalueelle suunniteltiin ja rakennettiin teollisuusalueella muodostuvien hulevesien laatua parantavat käsittelyrakenteet. Kartanonseudun ideasuunnitelmassa ideoitiin luontoperusteisia hulevesiratkaisuja, joissa yhdistyy alueen virkistyskäyttö sekä luonnon monimuotoisuutta tukevat ratkaisut.

Lisätietoa Järvenpään sivuilta