Haja-asutus

Tuusulanjärven valuma‐alueella Tuusulassa on tällä hetkellä 590 kpl viemäriverkostoon kuulumattomia kiinteistöjä, joista 440 kpl tulee jäämään jatkossakin viemäriverkoston ulkopuolelle. Suurin osa niistä Tuusulan kunnan alueella. Tuusulan Vesi päivittää Tuusulan vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoden 2021 aikana. Kehittämistarvealueista Tuomala kuuluu Tuusulanjärven valuma-alueeseen. Se haja-asutushanke, jonka toteutukseen tarvitaan riittävä liittymishalukkuus.