Rantojen hoito

Tuusulanjärven umpeenkasvaneita ja liettyneitä ranta-alueita on kunnostettu ruoppaamalla. Vuosina 2001 – 2003 ruopattiin järven itäpuolen rantoja Tuomalassa ja Tuusulan kirkon läheisyydessä. Vuosina 2005 – 2006 kaivettiin kanavia järven eteläosaan ja itärannalle. Vuosina 2006 – 2007 toteutettiin laajat hajotusojastot järven länsirannalle Sarsalanojan suulle sekä pohjois-/luoteisrannalle Loutinojan suulle osana Lintulahdet Life -projektia. Samaan aikaan rakennettiin lintutornit Tuusulanjärven etelä- ja pohjoispäähän.

Vesikasvillisuutta on niitetty Tuusulanjärvellä vuosittain. Niittosuunnitelmat perustuvat vesikasvillisuuskartoituksiin, ja lintujen pesintäalueet ja -ajankohdat on otettu niittojen toteutuksessa huomioon. Niittojen avulla pyritään pitämään avoimina alueet, jotka on avattu ruoppaamalla. Niitoilla torjutaan myös järven umpeenkasvua ja kelluslehtisten kasvien (esim. ulpukka) levittäytymistä matalilla alueilla. Niitetty kasvillisuus kerätään pois järvestä, kompostoidaan ja hyödynnetään peltojen lannoituksessa.

Vähäsateisina vuosina 2002-2003 Tuusulanjärven vesi oli poikkeuksellisen kirkasta, ja juureton vesikasvi karvalehti (Ceratophyllum demersum) runsastui nopeasti. Karvalehti on monivuotinen, rehevissä vesissä viihtyvä uposkasvi, joka voi kulkeutua tuulten ja virtausten mukana paikasta toiseen. Karvalehteä kerättiin Tuusulanjärvestä vuosina 2002 – 2007. Vuonna 2008 karvalehti väheni rajusti eikä sitä ole sen jälkeen tarvittu poistaa.