VILKKU- ja VILKKU+ hankkeet

Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla (VILKKU) oli viljelijöiden suunnittelema hanke, jossa viljelijöille välitettiin ajankohtaista tietoa pellon kasvukuntoa parantavista viljelymenetelmistä sekä veden laadusta ja kuormituksesta. Hankealueena toimi Tuusula ja Mäntsälä. Tarkoituksena oli edistää tilojen välistä kokemusten vaihtoa ja saattaa viljelijöiden tietoon uusinta tutkimustietoa.

VILKKU+ hankeen aikana julkaistiin kasvukunto.fi-verkkopalvelu, johon koottiin tutkimustietoa viljelijöiden käyttöön.