Julkaisut

Järven veden laatua, sedimentin kuntoa, plankton- ja pohjaeläinyhteisöjä, vesikasvillisuutta, linnustoa ja kalastoa sekä järveen tulevan kuormituksen voimakkuutta on tarkasteltu useiden tutkimuslaitosten raporteissa. Kunnostushankkeessa toteutettavien toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi järven tutkiminen on viime vuosina ollut erityisen tärkeää.

2021

Hietala, J.: Räikilänojan seuranta vuosina 2015 - 2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 1/2021