Julkaisut

Järven veden laatua, sedimentin kuntoa, plankton- ja pohjaeläinyhteisöjä, vesikasvillisuutta, linnustoa ja kalastoa sekä järveen tulevan kuormituksen voimakkuutta on tarkasteltu useiden tutkimuslaitosten raporteissa. Kunnostushankkeessa toteutettavien toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi järven tutkiminen on viime vuosina ollut erityisen tärkeää. Tälle sivulle on koottu osa uusimmista selvityksistä.

2023

Kuoppamäki, K.: Tuusulanjärven eläinplankton vuosina 2021 - 2022. Helsingin yliopisto ja KVVY Tutkimus Oy.

2022

Hietala, J., Heikkinen, J. & Sammalkorpi, I.: Tuusulanjärven tilan kehitys 1974 - 2022 ja kunnostuksen toimintasuunnitelma 2022 - 2027. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 3/2022

Malinen, T. & Vinni. M.: Tuusulanjärven ulapan kalasto vuosina 1997 - 2021. Helsingin yliopisto, Lammin Biologinen asema ja KVVY Tutkimus Oy.

2021

Hietala, J.: Räikilänojan vedenlaadun seuranta vuosina 2015 - 2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 1/2021

Venetvaara, J.: Tuusulanjärven päävyöhykelinjamenetelmän mukaiset vesikasvikartoitukset 2020. Raportti. Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky.

2020

Siekkinen, J. 2020: Mäyräojan valuma-alueen vesiensuojelun yleissuunnittelu. Raportti. Kosteikkomaailma.

Kuoppamäki, K.: Tuusulanjärven eläinplankton vuosina 2019 - 2020. Raportti. Helsingin yliopisto.

Malinen, T. & Vinni, M.: Tuusulanjärven ulapan kalasto vuosina 1997 - 2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 2/2020

2019

Kuoppamäki, K.: Tuusulanjärven eläinplankton vuosina 2016 - 2018. Raportti. Helsingin yliopisto.

2018

Sarkkinen, M.: Tuusulanjärven ulkoinen fosforikuormitus. Kuormituksen laskentamenetelmien vertailu Klenkon ja Räikilänojan osavaluma-alueilla. Pro Gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

2017

Hietala, J. (toim.). Tuusulanjärven kunnostus vuosina 1999 - 2013: Hoitotoimia ja seurantaa. Raportteja 56/2017. Uudenmaan ELY-keskus.

2013

Malinen, T. & Kervinen, J.: Tuusulanjärven lahna-, pasuri- ja särkikannat vuosina 2005 - 2011. Raportti. Helsingin yliopisto.

2012

Keskitalo, J.: Tuusulanjärven kasviplankton vuosina 2010 - 2011. Raportti. Helsingin yliopisto.