Maatalouden vesiensuojelu

Maatalouden vesiensuojelu on ensiarvoisen tärkeää Tuusulanjärven tilan pysyvälle paranemiselle. Vuosina 2001 – 2003 toteutettiin ympäristökartoitus Tuusulanjärven valuma-alueella sijaitseville noin 70 maatilalle. Kartoituksen avulla selvitettiin viljelijöiden mahdollisuuksia solmia uusia ympäristötukisopimuksia ja tiedusteltiin, missä asioissa kunnostushanke voisi tarjota viljelijöille apuaan. Kunnostushanke on maksanut vesiensuojelupalkkioita viljelijöille, jotka ovat solmineet ympäristötuen erityistukisopimuksen. Hanke on myös korvannut maatalouden erityisympäristötukikohteiden suunnittelusta viljelijöille koituvia kustannuksia. Vesiensuojelupalkkioiden avulla Tuusulanjärven kunnostushanke haluaa kannustaa viljelijöitä vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen ja antaa tunnustusta jo toteutetuista toimenpiteistä.

Kunnostushankkeessa viljelijöille tarjotaan maksutonta peltojen ravinnetaselaskentaa. Ravinnetase osoittaa kuinka tehokkaasti lannoitteet käytetään hyväksi eri peltolohkoilla. Viljelijä voi käyttää tuloksia hyväksi viljelysuunnittelussa. Kun lannoitteita ei käytetä liikaa, ravinteiden huuhtoutumisen riski pienenee ja viljelyn kannattavuus paranee. Viljelijöiden odotetaan tulevaisuudessa suosivan peltojen ympärivuotista kasvipeitteisyyttä lisääviä viljelytapoja.

Viljelijät kiinnittävät nykyään aiempaa enemmän huomiota viljelyn ympäristöystävällisyyteen ja he ovat lähteneet mukaan vesiensuojelutyöhön muun muassa vähentämällä lannoitteiden määrää ja monet ovat lisäksi siirtyneet suorakylvöön ja kevytmuokkaukseen ja perustaneet suojavyöhykkeitä purojen varsille. Myös luomuviljely on lisääntynyt Tuusulanjärven valuma-alueella viime vuosien aikana.