Ravintoketjukunnostus

Kasviplanktonin ja särkikalojen määrät runsastuivat Tuusulanjärvessä rehevöitymisen seurauksena. Ravintoketjukunnostuksen avulla tämä kehitys pyritään pysäyttämään ja kääntämään päinvastaiseksi. Ravintoketjukunnostuksen avulla pyritään vahvistamaan Tuusulanjärven petokalakantaa, vähentämään särkikalakantaa, kasvattamaan eläinplanktonin määrää ja vähentämään kasviplanktonin (levän) määrää.

Tuusulanjärvestä on poistettu vuosittain suuri määrä särkikalaa. Vuosina 1997 – 2005 kaloja on pyydetty nuottaamalla ja rysien avulla, vuodesta 2006 lähtien pyydyksenä on käytetty nuottaa. Järveen on myös istutettu petokaloja, vuosina 2000 – 2013 mm. haukia, ankeriaita, kuhia ja mateita. Lisäksi kalojen kutualueita on kunnostettu ruoppausten ja niittojen avulla.

Suurin haaste ravintoketju-kunnostuksen onnistumiselle on Tuusulanjärveen tulevan ravinnekuormituksen voimakkuus. Mitä enemmän järveen kulkeutuu rehevöittäviä ravinteita, sitä helpommin kasviplankton runsastuu. Hoitokalastus ei poista rehevöitymisen syitä vaan hoitaa sen oireita.