Nykytila

Vesien tilan luokittelu uudistui 2000-luvun alkuvuosina. Uudessa ekologisen tilan luokituksessa vesistön nykyistä tilaa verrataan vesistön luontaiseen tilaan. Pääpaino on vesien biologiassa, erityisesti siinä, miten ihmisen toiminta on vaikuttanut vesien tilaan. Mitä vähemmän ihmisen toiminta on muuttanut vesiä, sitä lähempänä luonnontilaa ne ovat ja sitä parempaan luokkaan ne kuuluvat. Tuusulanjärven alueella ihmistoiminnan vaikutus on ollut jo pitkään voimakasta, ja tämä heijastuu myös vesistöihin. Tuusulanjärven ekologinen tilaluokka nousi välttävästä tyydyttäväksi viimeisimmässä, vuoden 2019 luokittelussa.

Kunnostustoimenpiteiden tavoitteena on saattaa järvi hyvään ekologiseen tilaan. Siihen menee vielä aikaa, mutta veden laatu on jo parantunut ja sinileväkukinnat ovat selvästi vähentyneet. Joinakin 2000-luvun kesinä sinilevää ei ole havaittu lainkaan, ja esimerkiksi vuosina 2012 ja 2013 järvi pysyi uimakelpoisena koko kesän ajan. Järven parantunut tila ei kuitenkaan ole vakaa vaan sinileväkukintoja voi yhä esiintyä, kuten lämpimänä kesänä 2010.

Kunnostustyöt jatkuvat ainakin vuoteen 2027, jolloin Tuusulanjärven ekologisen tilan on määrä olla hyvällä tasolla. Mahdollisen uhkan tavoitteen saavuttamiselle aiheuttaa ilmastonmuutos, sillä sateet ja leudot talvet lisäävät eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista järveen.