Tuusulanjärven tilaa on seurattu pitkään

04.10.2022

Tuusulanjärven vedenlaadun ja eliöstön seurantojen keskeiset tulokset on koottu Yhteenvetoraporttiin. Järven tila on selvästi parantunut pahimmista 1970-luvun vuosista, mutta rehevyys ja levähaitat vaivaavat järveä yhä. Kunnostuksen tavoite on hyvä tila, johon pääsemiseksi tarvitaan ravinnekuorman selvää vähentämistä.   

Takaisin