Tuusulanjärven hoitokalastus alkaa maanantaina 18.10.

13.10.2021

Tuusulanjärven hoitokalastus aloitetaan 18.10. ja se jatkuu marraskuun alkupuolelle säätilan salliessa.

Saaliskaloja (särkeä, pientä lahnaa ja pasuria) on jaossa nuottauspäivinä ilmaiseksi Vanhankylänniemen Purjerannassa joka päivä n. klo 12 ja 17 (16.30), jolloin halukkaat saavat hakea tuoretta kalaa veneestä (Niemennokantie 12, Järvenpää). Huono sää voi estää kalastuksen, joten saalistilanteen voi tarkistaa kalastajalta: Aulis Kiiskilä 050 548 6824.

Hoitokalastuksella pyritään parantamaan rehevän Tuusulanjärven tilaa. Hoitokalastukset aloitettiin vuonna 1998, jonka jälkeen niitä on tehty vuosittain. Syysnuottausten kalansaalis on vaihdellut 10 ja 70 tonnin välillä ja ollut keskimäärin 40 tonnia.

Särkikaloihin kohdennetulla kalastuksella pyritään poistamaan rehevöitymiskierrettä ylläpitävää kalastoa. Hoitokalastus voi vaikuttaa järven ravintoverkon toimintaan siten, että levämäärä vähentyy. Tehokas kalastus on yksi syy siihen, että Tuusulanjärven haitalliset sinileväkukinnat ovat vähentyneet, vaikka niitä vielä esiintyy. Yhtenä syynä ovat lämpimät kesät, varsinkin alkukesän lämpimät säät nopeuttavat sinilevien kasvua.

Kalat vaikuttavat monella eri tavalla veden laatuun. Hoitokalastus vähentää särkikalojen aiheuttamaa sisäistä ravinnekuormitusta. Pohjaeläimiä syövät kalat, kuten lahna, pöyhivät pohjaa ja siirtävät pohjalle kertyneitä ravinteita veteen. Kalojen ravinnon sisältämää fosforia ja typpeä palaa veteen kalojen myös ulosteiden mukana. Nämä kalojen erittämät ravinteet muuttuvat vedessä leville käyttökelpoiseen muotoon.

Suuret vesikirput ovat pienten kalojen ravintoa. Niinpä jos planktonia syöviä kaloja on paljon, suurikokoiset vesikirput vähenevät. Kun vesikirppuja on vähän, ne eivät pysty pitämään kasviplanktonia eli leviä kurissa ja levät runsastuvat. Myös vahva petokalakanta auttaa pitämään vesikirppuja syövät kalat kurissa ja siten vähentämään epäsuorasti levien kasvua. Kuhat ja muut petokalat palautetaankin saaliista takaisin järveen. Hoitokalastusta täydennetään petokalaistutuksilla: Tuusulanjärveen on istutettu ankeriaita vuosittain, yleensä 3000 kpl/vuosi.

Kalojen biomassaan on sitoutunut paljon ravinteita ja tehokas kalastus voi poistaa järvestä merkittäviä määriä ravinteita. Kalansaaliin mukana Tuusulanjärvestä poistuu vuosittain keskimäärin 200 kg fosforia, joka riittäisi tuottamaan tuhansia kiloja levää.

Takaisin