Räikilänojan vedenlaadun seurantaraportti

03.05.2021

Räikilänoja virtaa Kinnarin, Kyrölän ja Ristinummen kautta Tuusulanjärveen. Ojan ravinnekuormitusta seurattiin vuosina 2015 - 2019. Ojan kautta Tuusulanjärveen tuli fosforia keskimäärin 266 kg/v ja typpeä 3500 kg/v. Ravinnekuorma on selvästi riippuvainen virtaamasta ja sen vuodenaikaisvaihtelusta. Kuorma oli suurin sateisena syksynä 2017 ja pienin vähäsateisena vuotena 2018. Lue lisää seurantaraportista.

Takaisin