Suomeksi    ::   English

TERVETULOA TUUSULANJÄRVI-HANKKEEN SIVUILLE

Tuusulanjärven kunnostuksen esite (pdf) löytyy tästä.

 

AJANKOHTAISTA

 • – 1.7. Reheviä rantoja niitetään elokuussa viikolla 32. Mikäli yksityiset rannanomistajat haluavat teettää omalla kustannuksellaan pienimuotoisia niittoja, he voivat tilata työn urakoitsijalta (Kaislapojat, Asmo Paloniitty 040 574 7456).

  – 18.6. Tuusulanjärven rannoilla on havaittu vähän sinilevää. Uimista silminnähden leväisessä vedessä on syytä välttää. Viikoittaista levätilannetta voi seurata järviwikistä. Myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskus seuraa uimavesien laatua.

  – 5.6. Piiliojan valuma-alueen yleissuunnitelma on valmistunut. Toimien toteutus aloitetaan syksyllä.

  – 4.6. Tuusulanjärven pohjanläheisen veden happipitoisuutta ja lämpötilaa mitataan jatkuvatoimisella mittarilla, joka on asennettu Halosenniemen edustalle 8,5 metrin syvyydelle. Tavoitteena on seurata hapetuksen aiheuttamaa lämpötilan nousua. Tarvittaessa hapettimien käyttöaikaa voidaan vähentää siten, ettei lämpötila nouse liikaa ja happipitoisuus pysyy riittävän korkeana sisäisen kuormituksen estämiseksi. Tulokset löytyvät luodedata.fi -sivustolta (tunnukset jarvenpaa/pumppaamo).

  – 10.5. Tuusulanjärven Seittelinlahdelle on viritetty kaksi rantarysää. Niitä on koettu vaihtelevissa kevätsäissä, mutta saalis on ollut toivotunlainen: suuria särkikaloja

  – 5.5. Juha Siekkinen (Kosteikkomaailma) on laatinut yleissuunnitelman Mäyränoja valuma-alueelle. Suunnitelma löytyy tästä.

  – 4.5. Tuusulanjärveltä haettiin kesän ensimmäiset vesinäytteet. Vesi oli hyvin sameaa lauhan ja sateisen talven jäljiltä: näkösyvyys oli vain 15 cm, kun se normaalina keväänä on metrin luokkaa. Happitilanne pinnasta pohjaan oli kuitenkin hyvä.

  6.4.. Helsingin yliopiston tutkijat Tommi Malinen ja Mika Vinni ovat seuranneet Tuusulanjärven kalastoa pitkään. Viime vuosina Tuusulanjärven kalaston kehitys ei ole ollut suotuisaa järven tilan kannalta. Hyödyllisenä pidetyn kuoreen kanta on runsastunut jopa haitallisen tiheäksi ja samaan aikaan kuhanpoikasten määrä on vähentynyt. Raportti löytyy ympäristökeskuksen julkaisusarjasta.

  – 29.1. Vuosi 2020 on alkanut harvinaisen lauhana eikä järvellä ole vielä jääpeitettä.

  – 7.1. Mäyräojan valuma-alueelle laaditaan vesiensuojelun yleissuunnitelma, jonka kohteena on koko Mäyränoja sivu-uomineen, pääpainon ollessa keskiosalta alaspäin. Tarkoitus on suunnitella rakenteita, joilla pyritään vähentämään kiintoaineen kulkeutumista ja tasaamaan virtaamahuippujen aiheuttamia tulvia. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä vilkkuhankkeen www-sivulla.

 • – 7.11. Yleisötilaisuuden esitykset löytyvät alla olevista linkeistä:

  – 11.10. Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys järjestää yleisötilaisuuden Hyökkälän koululla (Kirkkotie 9 – 11 04300 Tuusula) torstaina 7.11. klo 18 – 20. Aiheina ovat järvien ekologinen luokittelu (Jaana Marttila, Uudenmaan ELY-keskus), kosteikot ravinnekuormituksen vähentäjinä (Jari Koskiaho, Suomen ympäristökeskus) ja maatalouden vesiensuojelukeinot (Janne Heikkinen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus).

  – 3.10. Järvellä aloitetaan vuosittaiset hoitonuottaukset maanantaina 7.10. Alustavasti sovitut kalastusjaksot ovat 7 – 11.10, 14 – 15.10, 23 – 25.10 ja 11.11 alkaen järven jäätymiseen saakka. Saalis tuodaan entiseen tapaan Vanhankylänniemen purjerantaan n. 16.30, jolloin halukkaat saavat hakea tuoretta kalaa veneestä (Niemennokantie 12, Järvenpää). Säävaraus: huonolla kelillä nuottausta ei voida toteuttaa (Miska Etholen 045 843 8133).

  – 5.9. Kunnostushankkeen toimintaohjelma on päivitetty. Hajakuormitusta vähennetään koko valuma-alueen kattavalla suunnittelulla ja kalaston aiheuttamaa ravinteiden kierrätystä vähennetään kalastuksella.

  – 27.8. Tuusulanjärven tila on parantunut: vielä 1990-luvulla heikossa kunnossa olleen Tuusulanjärven ekologinen tila on nyt tyydyttävä. Vaikka leväkukintoja vielä esiintyy, alusveden happiongelmat ovat vähentyneet ja klorofylli- ja ravinnepitoisuudet pienentyneet. Lisätietoa vesistöjen luokittelusta löytyy täältä.

  – 12.7. Reheviä rantoja niitetään heinä-elokuun vaihteessa viikolla 31. Mikäli yksityiset rannanomistajat haluavat teettää omalla kustannuksellaan pienimuotoisia niittoja, he voivat tilata työn urakoitsijalta (Asmo Paloniitty 040 574 7456).

  – 18.6. Tuusulanjärven rannoilla on havaittu vähän sinilevää. Uimista silminnähden leväisessä vedessä on syytä välttää. Viikoittaista levätilannetta voi seurata järviwikistä.

  – 28.5. Tuusulanjärven syvänteen happitoisuutta mitataan kesän ajan automaattisella mittarilla. Tulokset löytyvät linkistä (käyttäjätunnus: Jarvenpaa, salasana: pumppaamo). Seurannan avulla hapetuksen tehoa voidaan säätää niin ettei lämpötila nouse liikaa ja happipitoisuus pysyy riittävän korkeana sisäisen kuormituksen estämiseksi.

  – 29.3. Kunnostuksen toimintasuunnitelma 2019-2023 on valmistunut. Tavoitteena on vähentää merkittävästi järveen tulevaa hajakuormitusta.

  – 15.3. Räikilänojan ja Klenkon kosteikon vedenlaadun automaattinen kevätseuranta on aloitettu. Tulokset löytyvät tästä linkistä. Käyttäjätunnus on jarvenpaa ja salasana pumppaamo. Tulosten perusteella voidaan laskea järveen tulevan ravinnekuormituksen määrää.

  – 1.3. Loutinoja kuntoon -hankkeen aikana seurataan purosta Tuusulanjärveen virtaavan veden sameutta ja sähkönjohtavuutta. Linkki tuloksiin löytyy hankkeen sivulta hankkeen www-sivulta. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö, ja se on yksi hallituksen kärkihankkeista.

  – 21.1. Varokaa heikkoa jäätä! Järven talvihapetus aloitettiin Halosenniemen lähellä. Jää heikkenee hapettimen ympäriltä ja sen ympärille on pystytetty suoja-aita.

  – 2.1. Tuusulanjärven kunnostuksen koordinointi siirtyi vuoden 2019 alusta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Järven säännöstelystä vastaa edelleenkin (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun lky ).

 • – 20.12. Raportti Tuusulanjärven eläinplanktonseurannasta vuosina 2016 -2019 on valmistunut.

  – 30.11. Tuusulanjärvi on jäätynyt ja hoitokalastus on lopetettu. 32 apajan kokonaissaalis oli yhteensä 25000 kg ja vetokohtainen keskisaalis oli n. 800 kg. Yhteenveto kalansaaliista löytyy tästä.

  – 13.11. Tuusulanjärvi-hanke on mukana toteuttamassa Loutinoja kuntoon-hanketta Järvenpään kaupungin ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Hankkeessa tarkastellaan Loutinojan hulevesikuormitusta ja sen hallinnan luonnonmukaisia keinoja. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö, ja se on yksi hallituksen kärkihankkeista.

  – 9.10. Järvellä aloitetaan vuosittaiset hoitonuottaukset keskiviikkona 10.10 ja nuottausta tehdään myös 11.10. Kalastusta jatketaan 22.10 – 2.11 sekä 12.11 jälkeen. Säävaraus: huonolla kelillä nuottausta ei voida toteuttaa (Miska Etholen 045 843 8133). Saalis tuodaan entiseen tapaan purjerantaan joka päivä n. 16.30, jolloin halukkaat saavat hakea tuoretta kalaa veneestä (Niemennokantie 12, Järvenpää).

  – 14.8. Vesikasvien niittoja ei toteuteta tänä kesänä. Niitoissa siirrytään 3-vuotissykliin, jolloin seuraava kerta olisi kesällä 2019 ja tämän jälkeen joka kolmas vuosi.

  – 13.7. Luonnonvarakeskus (LUKE) toteuttaa koeverkkokalastuksen Tuusulanjärvellä heinäkuun aikana.

  – 2.7. Tuusulanjärven rannoilla on havaittu runsaasti sinilevää. Uimista silminnähden leväisessä vedessä on syytä välttää. Viikoittaista levätilannetta voi seurata järviwikistä. Tietoa sinilevistä löytyy tiedotteesta.

  – 4.6. Tuusulanjärven pohjanläheisen veden happipitoisuutta ja lämpötilaa mitataan jatkuvatoimisella mittarilla, joka on asennettu Halosenniemen edustalle 8,5 metrin syvyydelle. Tavoitteena on seurata hapetuksen aiheuttamaa lämpötilan nousua. Tarvittaessa hapettimien käyttöaikaa voidaan vähentää siten, ettei lämpötila nouse liikaa ja happipitoisuus pysyy riittävän korkeana sisäisen kuormituksen estämiseksi. Lisätietoa tästä. Tulokset löytyvät luodedata.fi -sivustolta (tunnukset jarvenpaa/pumppaamo).

  – 16.2. Varokaa heikkoa jäätä! Järven talvihapetus aloitettiin Halosenniemen lähellä. Jää heikkenee hapettimen ympäriltä ja sen ympärille on pystytetty suoja-aita.

  – 25.1. Tuusulanjärven kunnostuksen toimintasuunnitelma on päivitetty.

  – 2.1. Yhteenveto kunnostuksen seurantatutkimuksista on julkaistu ELY-keskuksen raporttisarjassa.

 • – 24.11. Hoitokalastussaalis on yhteensä 53000kg. Pääosa saaliista oli särkikalaa, mutta myös kuoretta saatiin runsaasti.

  – 6.10. Hoitokalastus on alkanut hyvin ja ensimmäisen viikon apajasaaliit ovat olleet 870 – 2500 kg. Kalastus on tauolla viikonlopun ja sitä jatketaan tiistaina 10.10. Syksyn hankalat sääolosuhteet voivat estää nuottauksen joinakin päivinä.

  – 28.9. Järvellä aloitetaan vuosittaiset hoitonuottaukset sunnuntaina 1.10. Kalastajat rantautuvat entiseen tapaan purjerantaan joka päivä n. klo 12 ja 17 (16.30), jolloin halukkaat saavat hakea tuoretta kalaa veneestä (Niemennokantie 12, Järvenpää). Lisätietoa kalastuksesta löytyy tiedotteesta.

  – 1.8. Tuusulanjärven rannoilla on havaittu sinilevää. Uimista silminnähden leväisessä vedessä on syytä välttää.

  – 11.7. Reheviä rantoja niitetään elokuussa viikolla 32. Mikäli yksityiset rannanomistajat haluavat teettää omalla kustannuksellaan pienimuotoisia niittoja, he voivat ottaa yhteyttä PALAUTE-lomakkeen kautta. Hanke välittää asukkaiden yhteystiedot urakoitsijalle elokuun alussa.

  – 6.6. Tuusulanjärven pohjanläheisen veden happipitoisuutta ja lämpötilaa mitataan jatkuvatoimisella mittarilla, joka on asennettu Halosenniemen edustalle 8,5 metrin syvyydelle. Tavoitteena on seurata hapetuksen aiheuttamaa lämpötilan nousua. Tarvittaessa hapettimien käyttöaikaa voidaan vähentää siten, ettei lämpötila nouse liikaa ja happipitoisuus pysyy riittävän korkeana sisäisen kuormituksen estämiseksi. Lisätietoa tästä. Tulokset löytyvät luodedata.fi -sivustolta (tunnukset jarvenpaa/pumppaamo).

  – 31.5. Kesän leväseuranta on alkanut ja levätilannetta seurataan Tuusulanjärvellä Halosenniemessä sekä Tervanokan ja Vanhankylänniemen uimarannoilla sekä Rusutjärven uimarannalla. Viikoittaiset havainnot löytyvät järviwikistä.

  – Koko perheen Tuusulanjärvi-tapahtuma Fjällbon puistossa (Aleksis Kiven kuja, Tuusula) sunnuntaina 4.6. klo 13-16.
  Ohjelma on suunnattu erityisesti lapsille. Tilaisuus on maksuton.

  13.00 Avaus Maailman ympäristöpäivän merkeissä
  13.10 Puhe Tuusulanjärvelle, Juhani Kolehmainen
  13.30 – 14.15 Lastenteatteri ”Kerttu ja Jänis”, Tositeatteri
  13.30 – 15.00 Tietämys & arvauskisa
  14.15 – 16.00 Kalapolku ja mato-ongintaa, Tuusulanjärven Urheilukalastajat
  14.15 – 16.00 Tutustumista purjehtimiseen, Tuusulanjärven Purjehtijat
  14.15 – 16.00 Kasvien tunnistusta, Suomen Luonnonsuojeluliiton Tuusulan yhdistys
  14.30 – 16.00 Poniajelua
  13.30 – 16.00 Buffetti
  15.30 Tietämys & arvaustulokset
  Järjestäjien toiminnan esittelyä teltassa.

  Mukana järjestelyissä Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys sekä
  Tuusula-Seura, Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun lky, Järvenpää-Seura, Tuusulanjärven
  Urheilukalastajat, Tuusulanjärven Purjehtijat, Suomen Luonnonsuojeluliiton Tuusulan yhdistys ja Ilmatorjuntamuseo.

  – 22.5. Littoisenjärven kemikaalikäsittelyn uutisointi on herättänyt paljon keskustelua siitä voisiko sitä käyttää muuallakin, kuten Tuusulanjärvellä. Menetelmä ei sovi Tuusulanjärveen suuren ulkoisen kuormituksen takia: jos ulkoinen kuormitus on korkea, kemikaalin vaikutus hiipuu muutamassa vuodessa. Tuusulanjärven valuma-alue on n. 10 suurempi kuin järven pinta-ala, joten uutta lietettä kertyy väistämättä, vaikka kuormitusta saataisiinkin vähenemään. Kemikaalikustannus Tuusulanjärven kokoiseen järveen olisi n. miljoona euroa. Käsittelyn aiheuttama happamuuden lisääntyminen voi aiheuttaa myös kalakuolemia, esim. kuha ei siedä kovin hapanta vettä (kemikaalia on myös käytetty tarkoituksellisen suurilla annoksilla särkikalojen poistoon).

  Kuten uutisoinnissa on todettu, kemikaalikäsittely oli viimeinen keino vähentää Littoistenjärven leväkukintoja. Littoisissa on kokeiltu hapetusta ja hoitokalastusta huonoin tuloksin. Samat hoitotoimet ovat osoittautuneet Tuusulanjärvellä toimiviksi. Kesäaikainen fosforipitoisuus on selvästi pienentynyt, mikä osoittaa sisäisen ravinnekuormituksen vähentyneen. Levien määrä on vähentynyt aiemmasta kolmannekseen. Levämäärän perustella Tuusulanjärvi on nykyään hyvässä tilassa oleva rehevä järvi. Karuksi, kirkasvetiseksi järveksi se ei koskaan tule.

  Tuusulanjärven hoidon suurimmat haasteet kohdistuvat tällä hetkellä hajakuormitukseen, jota ei ole saatu riittävästi vähennettyä. On arvioitu, että puolet Tuusulanjärveen tulevasta kiintoaineesta on peräisin pelloilta. Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys olisi tehokkain eroosiota vähentävä toimi. Myös taajamien hulevesien käsittelyä on tehostettava. Vaikka kiintoainekuormitusta saataisiinkin vähennettyä, vesi pysyisi sameana.

  Kemikaalisaostus on radikaali toimenpide, jonka kaikkia vaikutuksia ei voida täysin ennakoida. On mielenkiintoista seurata, miten Littoistenjärven tila kehittyy toimenpiteen jälkeen. Järveä on tutkitut paljon ja taustatietoa löytyy Liedon kunnan sivuilta.

  – 2.2. Tuusulanjärven kunnostuksen toimintasuunnitelma on päivitetty vuosille 2017 – 2021. Tavoitteena on saada tällä hetkellä välttävässä tilassa oleva järvi hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

  – 4.1. Järven talvihapetus on aloitettu. Hapettimen ympärille on laitettu varoitusnarut ja jäällä liikkujien on syytä varoa heikkoa jäätä hapettimen lähellä.

 • – 28.11. Hoitokalastus on tältä vuodelta lopetettu. Saalis oli yhteensä 28,8 tonnia, josta särkeä oli 12,6 tonnia ja lahnaa 8,7 tonnia. Kiitos kalastajille ja kalanhakijoille!

  – 22.11. Jäät ovat sulaneet melkein koko järveltä ja hoitokalastusta jatketaan torstaina 24.11. n. viikon ajan.

  – 7.11. Sääolosuhteet ovat tällä hetkellä talviset, joten hoitokalastusta ei voida jatkaa. Mikäli sää myöhemmin lauhtuu ja jäät sulavat, kalastusta voidaan vielä jatkaa.

  – 2.11. Hoitokalastus jatkuu viikolla 45 joko 7. tai 8.11 jos järvi ei ole jäässä.

  – 24.10. Hoitokalastuksen saalis on tähän mennessä 20000 kg. Kalastus jää tauolle ja jatkuu vielä parin viikon ajan marraskuussa.

  – 10.10. Järvellä aloitetaan vuosittaiset hoitonuottaukset maanantaina 10.10. Kalastajat rantautuvat entiseen tapaan purjerantaan joka päivä n. klo 12 ja 17 (16.30), jolloin halukkaat saavat hakea tuoretta kalaa veneestä (Niemennokantie 12, Järvenpää). Lisätietoa kalastuksesta löytyy tiedotteesta.

  – 29.9. Tuusulanjärven ravinnekuormitus on yhä lähes kaksinkertainen järven sietokykyyn nähden. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on laatinut yhteevedon, jossa kuvataan valuma-alueen nykytila ja käsitellään ravinnekuormituksen vähentämismahdollisuuksia.

  – 31.8. Alkukesä oli lämmin ja pintaveden lämpötila oli toukokuussa lähellä 20 °C:tta. Kesäkuun alussa vesi viileni, mutta loppukuussa vesi lämpeni n. 21 °C:een. Heinäkuun viimeisen viikon helteet lämmittivät pintaveden 23 °C:een ja järvellä havaittiin hieman sinilevää. Levä runsastui elokuussa, jolloin sitä oli havaittavissa rannoilla ajoittain runsaasti. Levämäärää kuvaava klorofylli-pitoisuus oli kesäkuussa n. 28 µg/l, heinäkuussa 20 µg/l ja elokuussa 40 µg/l.

  – 12.8. Touko- ja elokuussa järvellä toteutettiin kalanpoikaskartoitus sähkökalastamalla ja valkolevymenetelmällä. Hauenpoikasia oli yleensä alle 1 kpl/aari, särkikalojen poikasia sitä vastoin oli satoja aaria kohti. Hauen tiheys on samaa suuruus-luokkaa kuin 2000-luvuna alun tutkimuksissa. Kalastuksissa havaittiin kaksi mateenpoikasta, toinen Tuomalan rannalla ja toinen Räikilänojan edustalla.

  – 6.6. Tuusulanjärven pohjanläheisen veden happipitoisuutta ja lämpötilaa mitataan jatkuvatoimisella mittarilla, joka on asennettu Halosenniemen edustalle 8,5 metrin syvyydelle. Tavoitteena on seurata hapetuksen aiheuttamaa lämpötilan nousua. Tarvittaessa hapettimien käyttöaikaa voidaan vähentää siten, ettei lämpötila nouse liikaa ja happipitoisuus pysyy riittävän korkeana sisäisen kuormituksen estämiseksi. Lisätietoa tästä. Tulokset löytyvät luodedata.fi -sivustolta (tunnukset jarvenpaa/pumppaamo).

  – 31.5. Kesän leväseuranta on alkanut ja levätilannetta seurataan Tuusulanjärvellä Halosenniemessä sekä Tervanokan ja Vanhankylänniemen uimarannoilla sekä Rusutjärven uimarannalla. Viikoittaiset havainnot löytyvät järviwikistä.

  – Tuusulanjärvi jäätyi nopeasti lauhan vuodenvaihteen jälkeen ja Halosenniemen hapetin käynnistettiin 29.1. Jää heikkenee hapettimen läheisyydessä.

 • – 30.11.: Kalastajat tulevat järvelle vielä muutamaksi päiväksi 1.12 alkaen ja kalastavat 3.12. asti.

  – 17.11. Toinen hoitokalastusjakso päättyi. Syksyn kalansaalis on yhteensä n. 38000 kg.

  – 4.11.: Hoitokalastus jatkuu keskiviikkona 11.11.

  – 19.10.: Hoitokalastus on tauolla ainakin lokakuun loppuun asti. Kalastusta jatketaan marraskuun alkupuolella, tarkka päivä selviää myöhemmin. Saalista on tähän mennessä saatu n. 23 tonnia, pääosin särkeä.

  – 1.10.: Tuusulanjärven hoitokalastus aloitetaan tiistaina 6.10. Kalastajat rantautuvat entiseen tapaan purjerantaan joka päivä n. klo 12 ja 17, jolloin kalaa saa hakea veneestä. Lisätietoa tästä tiedotteesta.

  – 25.6.: Tuusulanjärven patoluukku uusitaan ja padon viereen rakennetaan kalatie. Lisätietoa tässä tiedotteessa.

  – 15.6.: Tuusulanjärven pohjanläheisen veden happipitoisuutta ja lämpötilaa mitataan jatkuvatoimisella mittarilla, joka on asennettu Halosenniemen syvänteelle 8 metrin syvyydelle. Tavoitteena on seurata hapetuksen aiheuttamaa lämpötilan nousua. Tarvittaessa hapettimien käyttöaikaa voidaan vähentää siten, ettei lämpötila nouse liikaa ja happipitoisuus pysyy riittävän korkeana sisäisen kuormituksen estämiseksi. Lisätietoa tiedotteesta. Tulokset löytyvät tästä.

  – 2.6. Kesän leväseuranta on alkanut ja levätilannetta seurataan Tuusulanjärvellä Halosenniemessä sekä Tervanokan ja Vanhankylänniemen uimarannoilla sekä Rusutjärven uimarannalla. Viikoittaiset havainnot löytyvät järviwikistä.

  – 6.3.: Tuusulanjärven ulappa-alueen kalastotutkimuksen uusin raportti löytyy tästä.

  – 26.2.: Tuusulanjärven tilaa ja vuoden 2014 kalatutkimusten tuloksia esiteltiin osakaskuntien edustajille. Jaana Hietala kertoi Tuusulanjärven ekologisesta luokittelusta ja hoitotoimista, Tommi Malinen ulappa-alueen kalatutkimuksista ja Mauri Pekkarinen kalatiehankkeesta.

  – 30.1.: Järven talvihapetus aloitettiin Halosenniemen edustalla. Jää heikkenee hapettimen ympäriltä ja sen ympärille on pystytetty suoja-aita.

 • – Nuottaus lopetettiin 30.11. järven jäätymisen takia. Saalista saatiin syksyn aikana yhteensä 39500 kg.

  – Järvellä nuotataan marraskuussa viikon ajan (24.11. – 28.11.) mikäli sääolosuhteet sen sallivat. Nuottausta voidaan jatkaa vielä joulukuun alussa muutaman päivän ajan. Kalastajat rantautuvat purjerantaan joka päivä n. klo 12 ja 17, jolloin kalaa saa hakea veneestä.

  – Lokakuussa järveä hoitokalastettiin neljän viikon ajan ja saalista saatiin yhteensä 28 tonnia. Lahna ja särki olivat runsaimmat saalislajit.

  – Järjestämme keskustelutilaisuuden maatalouden ympäristöasioista Rusutjärven Metsäpirtillä 30.10. Tilaisuuden esitykset löytyvät linkeistä: Onko maatalous ratkaisijan roolissa vesienhoidossa ja Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen.

  – Hoitokalastus aloitetaan lokakuussa, maanantaina 6.10 ja se jatkuu 28.10 asti. Kalaa voi hakea kalastajilta Järvenpään Purjerannasta kaksi kertaa päivässä (n. klo 12 ja 17).

  – Tuusulanjärven vedenlaatu on ollut hyvä koko kesän eivätkä sinilevät ole haitanneet uimareita. Kesä 2014 oli jo kolmas peräkkäinen sinilevätön kesä.

  – Tuusulanjärvellä niitetään vene- ja uimarantojen käyttöä haittaavia vesikasveja viikolla 31.

  – Keski-Uudenmaan ympäristökeskus seuraa uimavesien vedenlaatua kuukausittain. Heinäkuussa Tuusulanjärven vesi täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Ympäristökeskuksen tiedote löytyy täältä.

  – Kesän leväseuranta on alkanut ja levätilannetta seurataan Halosenniemessä sekä Tervanokan ja Vanhankylänniemen uimarannoilla. Tuusulanjärvellä ei ole havaittu sinilevää, mutta Rusutjärvellä vähän. Viikoittaiset havainnot löytyvät järviwikistä.

  – Suomen ympäristökeskus seuraa järvien jäänpaksuutta, tiedot löytyvät täältä.

  – Tuusulanjärvi jäätyi nopeasti lauhan vuodenvaihteen jälkeen ja Halosenniemen hapetin käynnistettiin 24.1. Jää heikkenee hapettimen läheisyydessä.

 • – Yhteenveto vuoden 2013 nuottauksista on luettavissa tästä.

  – Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys järjestää Tuusulanjärvi kuntoon -keskustelutilaisuuden 26.11. Lisätietoa tästä.

  – Hoitokalastus lopetettiin 25.11. järven jäätymisen vuoksi. Syksyn saalis oli n. 25 tonnia, josta 20 tonnia oli särkikalaa ja 4 tonnia ahventa. Loput saaliista koostui kiiskestä ja kuoreesta.

  – Hoitokalastus jatkuu viikolla 46 ja kalaa saa hakea kalastajilta Vanhakylänniemen Purjerannasta.

  – Järvi pysyi uimakelpoisena koko kesän ajan. Levämäärää kuvaava klorofylli-pitoisuus oli matala ja vaihtelu pienin koko 40-vuotisen havaintohistorian aikana (9,5 – 29 µg/l). Levää havaitiin vain vähän loppukesällä.

  – Tuusulanjärven kunnostuksen tuloksia esitellään seminaarissa 23.5. Kunnostusseminaarin esitykset löytyvät tästä.

  – Tuusulanjärven talviaikainen hapetus on aloitettu 12.1. Jää heikkenee hapettimen läheisyydessä ja sen ympärille on merkitty suoja-alue lippusiimoilla.

 • – Hoitokalastuksen kokonaissaalis oli 21,7 tonnia, josta yli puolet oli lahnaa.

  – Kalastusta jatketaan vielä yhdellä viikolla alkaen 25.11.

  – Hoitokalastus lopetetaan 6.11. Syksyn kokonaissaalis oli n. 18000 kg.

  – Tuusulanjoen ja Palojoen kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma valmistuu marraskuun aikana. Uusia kosteikkokohteita löydettiin yhteensä 56, joista 17 sijaitsee Tuusulanjärven valuma-alueella. Julkaisu postitetaan kaikille alueen viljelijöille.

  – Hoitokalastusta jatketaan viikolla 44 (30.10.).

  – 27.9. Hoitokalastuksessa pidetään muutaman viikon tauko. Kalastusta jatketaan lokakuun loppupuolella.

  – 17.9.: Hoitokalastus aloitetaan ja kalaa saa hakea kalastajilta Vanhakylänniemen Purjerannasta.

  – Vesikasveja niitetään järvellä 13 – 16.8.

  – 18.7.: Pintaveden lämpötila on alle 20 C. Viileä kesä on hidastanut sinilevien kasvua ja levää on havaittu alkukesällä viime vuotta vähemmän.

  – Tuusulanjärvi kuuluu Vantaanjoen kalastusalueeseen. Lisätietoa löytyy täältä.

  – Tuusulanjärven ja Rusutjärven leväseuranta aloitettiin 13.6. Levätilanne päivitetään viikoittain Järviwikiin.

  – Alusveden ilmastus aloitettiin 1.6.

  – 24.5.: Rusutjärven lisäveden pumppaus aloitettiin.

  – 21.5.: Tuusulanjärven vesi on kevättulvien jälkeen hyvin sameaa, näkösyvyys on vain 20 cm. Myös joulukuun 2011 suuret valumat ovat samentaneet vettä.

  – 23.4.: Lämmin viikonloppu vei jääpeitteen järvestä ja talviaikainen hapetus lopetettiin.

  – 24.1.: Järven talvihapetus aloitetaan. Hapettimen ympärille pystytetään suoja-aita ennen laitteen käynnistämistä. Tänä vuonna käytetään Halosenniemestä n. 200 m pohjoiseen sijaitsevaa hapetinlaitetta.

 • – Vuoden 2011 hoitokalastusaalis oli yhteensä 47,5 tonnia.

  – Aulis Kiiskiä ja Arto Hautala aloittavat hoitokalastuksen viikolla 36. Kalastajien rantautumispaikka on Purjeranta Vanhankylänniemessä.

  – Vesikasvien niitot aloitetaan viikolla 32.

  – Lämmin heinäkuu on suosinut sinilevien kasvua. Tuusulanjärvellä ja Rusutjärvellä on havaittu leväkukintoja. Lisätietoa levähavainnoista löytyy täältä.

  – Tuusulanjärven osakaskuntien edustajat ja tutkijat tapasivat kalakokouksessa 16.6. Kokouksessa esiteltiin järven kunnostusta, koekalastusten tuloksia ja särkikalojen populaatiotutkimuksen tuloksia.

  – Tuusulanjärven ja Rusutjärven leväseuranta aloitettiin viikolla 23 (6.6.). Levätilanne päivitetään viikoittain Järviwikiin.

  – Ely-keskus aloitti kesäaikaisen vedenlaadun seurannan 19.5. Näytteitä haetaan n. 3 viikon välein syyskuuhun asti. Vesianalyysien tulokset löytyvät OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelusta.

  – 5.4.: Tuusulanjärven talvi-ilmastus lopetettiin.

  – 3.3.: Rusutjärveen hapetin ei toimi ja järveen pumpataan vettä Päijänne-tunnelista happitilanteen parantamiseksi.

  – 1.3.: Uudenmaan Ely-keskus kävi hakemassa vesinäytteitä Halosenniemen edustalta. Mittausten mukaan pohjanläheisen veden happitilanne on hyvä (5,2 mg/l).

   

 • – 17.12.: Halosenniemen edustan hapetin käynnistettiin ja sitä ympäröivä suoja-alue merkittiin.

  – 12.11.: Syksyn hoitokalastus tuotti saalista yhteensä 48 tonnia. Vetokohtainen saalis oli n. 1100 kg. Yleisin saalislaji oli pieni lahna/pasuri.

  – Hoitokalastukset alkavat maanantaina 13.9. Nuottaajina ovat viime vuodelta tutut kalastajat Aulis Kiiskilä ja Arto Hautala.

  – Syyskuun ensimmäisen viikon tyynet säät nostivat runsaasti sinilevää veden pinnalle.

  – 16.8.: Sinilevät ovat runsastuneet järvellä ja rannoille voi ajautua sinilevälauttoja. – 13.7.: Leväseurannassa havaittiin vähän sinilevää Tervanokassa ja Rusutjärvellä. Halosenniemen rannassa ei ollut sinilevää.

  – Pintavesi on lämmennyt n. 22 asteeseen ja pohjaläheinen vesi on lähes yhtä lämmintä (6.7.). Vesi on melko kirkasta: näkösyvyys on n. 80 cm.

  – Kesähapetus aloitettiin 12.5. neljällä hapettimella.

  – Järvi vapautui jäistä 24.4.

  – Talviaikainen hapetus piti pohjan happitilanteen hyvänä koko talven: hapen kyllästysaste oli helmikuussa 46 % (6,3 mg/l).

  – Tuusulanjärven talvihapetus aloitettiin 8.1. Jää saattaa heikentyä hapettimen ympärillä ja hapettimen ympärille on merkitty suoja-alue lippusiimoilla.

   

 • – Tuusulanjärven kuormituslaskelmat on päivitetty. Tulosten mukaan järven ulkoinen kuormitus ei ole vähentynyt 2000-luvulla, vaan se on jopa suurentunut. Sateisuus vaikuttaa kuormitukseen selvästi: Ulkoinen kuormitus oli suurinta sateisena vuonna 2008, mutta vähäsateisen vuoden 2009 kuormitus on selvästi pienempää. Raportti löytyy vasemman valikon tutkimusaiheet-otsikon alta.

  – Tuusulanjärven valuma-alueen peltojen ravinnetaseita on laskettu vuosille 2001-2009. Ravinnetaselaskenta kattoi noin 13 % järven valuma-alueen peltopinta-alasta. Keskimääräinen fosforitase tavallisilla tiloilla oli 1 kg/ha ja typpitase 37 kg/ha. Luomutiloilla taseet olivat alhaisempia: -2 kg/ha ja 13 kg/ha. Tulos johtui mm. luomutilojen käyttämästä viherlannoituksesta ja typensitojakasvien suuresta määrästä. Taseet olivat parantuneet etenkin vuosina 2007-2009, mutta tilojen välillä oli suurta vaihtelua.

  – Kunnostushanke ja ProAgria Uusimaa järjestävät viljelijäseminaarin Onnelassa 9.11. klo 18 – 20. Esme Manns-Metso (TE-keskus) kertoo eritysympäristötuista, Paula Muukkonen (Kuves) Tuusulanjärven valuma-alueen ravinnetaselaskemien tuloksista ja Juha Salopelto (AgriMarket) Suomen Rehun Iso-Vilja -hankkeesta. Esitykset ovat luettavissa sivulta www.uusimaaseutu.fi.

  – Hoitokalastukset ovat alkaneet syyskuun puolivälissä ja ne jatkuvat muutaman viikon. Saalis tuodaan rantaan Tuusulanjärven purjehtijoiden rantaan Järvenpään Vanhankylänniemeen – kalaa saa nuottauspäivinä hakea klo 17.00 jälkeen (18.9.2009).

  – Rantamo-Seittelin kosteikon avajaistilaisuus järjestetään 28.8. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki tulee avaamaan väylän Sarsalanojasta kosteikkoon. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua kosteikkoalueeseen klo 16.00 – 18.00. Silloin paikalla on hankkeesta vastanneita asiantuntijoita kertomassa kosteikon rakentamisesta ja toiminnasta. Lisätietoa löytyy Uudenmaan ympäristökeskuksen www-sivuilta.

  – Vesikasvien niitot aloitetaan Tuusulanjärvellä 3.8. Niitot kohdistuvat aiemmin tehdyille väylille ja yleisille ranta-alueille. Yksityiset rannanomistajat voivat tilata pienimuotoisia niittoja urakoitsijalta (050 516 8865/Takala).

  – Ankeriaanpoikasia istutetaan Tuusulanjärveen ja Rusutjärveen heinä-elokuun vaihteessa.

  – Rusutjärven uimarannalla on melko runsaasti sinilevää, Tuusulanjärvellä levää ei havaittu (14.7.).

  – Rantamo-Seittelin kosteikon kaivutyöt viimeistellään heinäkuussa ja Sarsalanojan vedet käännetään kosteikkoon elokuussa.

  – Tuusulanjärven valuma-alueen viljelijöille lasketaan ravinnetaseita kesän aikana. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Paula Muukkoseen (0400 512 388).

  – Tuusulanjärven syvänteen happitilanne pysyi hyvänä kesäkuussa. Sinilevää tai karvalehteä ei havaittu järvellä.

  – Uudenmaan ympäristökeskus seuraa Tuusulanjärven veden laatua joka toinen viikko.

  – Hapettimet käynnistettiin toukokuussa ja happipitoisuutta seurataan viikoittain.

  – Tuusulanjärven vesi oli hyvin sameaa heti jäiden lähdön jälkeen, jolloin näkösyvyys oli alle 30 cm.

  – Tuusulanjoen kunnostustöitä päästiin jatkamaan tammikuun alussa ja työt saatiin valmiiksi toukokuun puolivälissä. Viimeinen työ on Koskenmäen patosillan viereisen penkereen kivetys.

  – Tuusulanjärven jään paksuutta seurataan havaintojen avulla. Ajankohtaiset jäänpaksuustiedot löytyvät ympäristöhallinnon internet-sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi.

  – Rantamon-Seittelin kosteikkoalueen rakentamistyöt käynnistyivät heti vuodenvaihteen jälkeen.

 • – Rusutjärven kunnostusta koskeva raportti julkaistiin Uudenmaan ympäristökeskuksen internet-sivuilla joulukuussa. Raportin on kirjoittanut Kari Jääskeläinen vuonna 2004. Raportti Rusutjärven kunnostuksen toimenpideohjelma löytyy pdf-muodossa tästä.

  – Raportti Tuusulanjoen vedenlaadun tarkkailusta valmistui marraskuussa. Raportti on saatavissa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymästä, ja sen on kirjoittanut Jaana Marttila.

  – Kooste 18.11. kuvatusta nuottauksesta Tuusulanjärvellä on nähtävissä osoitteessa www.vesienhoito.net.

  – Hoitokalastukset aloitettiin syyskuun alussa. Syksyn aikana järvestä nuotattiin noin 18 780 kg vähäarvoista kalaa.

  – Tuusulanjärveen ja Rusutjärveen istutettiin yhteensä noin 5 000 ankeriaan poikasta syyskuussa.

  – Järven tilaa seurattiin intensiivisesti kesän ajan. Uudenmaan ympäristökeskus haki vesinäytteitä järveltä kahden viikon välein, ja Tuusulanjärvi-projekti seurasi tilannetta viikoittain. Happitilanne pysyi hyvänä koko kesän! Ympäristökeskuksen näytteenoton tulokset löytyvät OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelusta.

  – Karvalehteä ei kesällä 2008 kerätty järvestä lainkaan. Ilmeisesti veden sameus esti karvalehden kasvun tehokkaasti.

  – Vesikasvillisuutta niitettiin järven ranta-alueilta elokuussa kolmen päivän ajan. Niittomassan määrä jäi edellisvuosiin verrattuna vähäiseksi, sillä järvestä poistettiin vain 480 m3 kasvillisuutta (1 700 m3 v. 2007).

  – Biologitoimisto Jari Venetvaara kartoitti Tuusulanjärven vesikasvillisuutta heinäkuussa. Raportti valmistuu vuoden 2009 alussa, ja siinä verrataan kasvillisuuden määrää ja lajistoa vuoden 2004 tilanteeseen.

  – Tuusulanjärven vesi oli erittäin sameaa koko alkuvuoden ajan. Huhtikuussa näkösyvyys oli vain 16 cm!

  – Vuonna 2006 aloitettuja Tuusulanjoen kunnostustöitä jatkettiin talvella 2008. Työt pyritään saamaan päätökseen vuonna 2009.

  – Rantamo-Seittelin kosteikkoalueen rakennustyöt aloitettiin talvella 2007-2008. Työt jatkuvat talvella 2009, kun vaan sää viilenee riittävästi.